Wersja demonstracyjna podglądu danych EMAB

Program do podglądu danych EMAB umożliwia dostęp do danych programu w przeglądarce internetowej.

Jest to bardzo wygodny sposób uzyskania informacji dostępnych normalnie tylko ze stanowiska z zainstalowanym EMAB-em. Wyświetlane są w formie tabel dane stanów na budowach i obciążeń za dzierżawę za kolejne miesiące oraz historia dokumentów dla każdej budowy. Moduł podglądu może być umieszczony serwerze internetowym i wtedy umożliwia podgląd z dowolnego komputera z dostępem do internetu. Możliwe jest oczywiście zabezpieczenie informacji hasłami dostępu lub udostępnienie ich tylko w wewnętrznej sieci firmowej, oferujemy także prowadzenie podglądu danych na naszym serwerze.

Jest to idealne rozwiązanie np. dla kierowników budów którzy mogą w ten sposób mieć stałą kontrolę nad ruchami na swoich budowach. Można także udostępnić taki podgląd handlowcom lub przedstawicielom klientów.

Na życzenie Klienta opracowujemy modyfikacje zakresu wyświetlanych informacji lub np udostępnienie zagregowanych danych raportów pochodzących z EMAB'a.

Przykładowe loginy i hasła wersji demo: login hasło
Konto pełne af af
Konto handlowca an an
Konto klienta jr jr

Przejdź do dema podglądu danych EMAB