Nasze programy

Mamy na swoim koncie wiele wdrożeń naszych systemów w przedsiębiorstwach w całej Polsce, a także na Ukrainie i Litwie.

Dla każdego klienta przygotowujemy oprogramowanie "skrojone na miarę" korzystając z istniejących modułów i przystosowując parametry do konkretnych potrzeb klienta.

Naszym zdaniem użytkowanie systemów uniwersalnych, dostępnych "z półki" wiąże się ze sporym ryzykiem utraty elastyczności reagowania na specyficzne potrzeby jakie wystepują w każdej firmie. Siłą informatyzacji jest właśnie swoboda rekonfiguracji oprogramowania współczesnych komputerów dla sprostania zmieniającym się warunkom gospodarczym i prawnym.

Do każdego z naszych programów mamy opracowane interfejsy wymiany danych, aby można było bezproblemowo zintegrować je z innymi systemami - poprzez mechanizmy EDI, portale webowe lub interfejsy księgowe.

System EMAB

Dla sektora budowlanego | Wiecej informacji o programie | Pobierz wersję demonstracyjną


Program ten służy do obsługi gospodarki magazynowej, sprzedaży i logistyki w firmach sektora budowlanego.
Jako jeden z nielicznych, jest doskonale przystosowany do obsługi dzierżawy elementów czy maszyn.
Dodatkowym atutem jest moduł transmisji danych i kontroli zapewniający automatyczną wymianę informacji pomiędzy instalacjami oraz z innymi systemami, a także rozsyłanie pocztą elektroniczną dokumentów i raportów.


System HURT

Obsługa sieci hurtowni | Wiecej informacji o programie | Pobierz wersję demonstracyjną


System HURT służy do obsługi sprzedaży, magazynu i logistyki w firmach handlowych, oraz sporządzania zestawień i analiz obrotów magazynowych i sprzedaży. Ważną cechą programu jest możliwość wykorzystania przez magazynierów przenośnych terminali kodów kreskowych (oprócz zwykłych czytników podłączanych do komputera). System współpracuje także z komputerami PSION i obsługuje sprzedaż obwoźną. Unikalnym rozwiązaniem jest system elektronicznej wymiany danych pomiędzy oddziałami firmy, który zapewnia współpracę różnych instalacji bez potrzeby inwestowania w kosztowne serwery i łącza.


Program ZBYT-P

Obsługa piekarni i cukierni | Wiecej informacji o programie | Pobierz wersję demonstracyjną


Program został opracowany do obsługi sprzedaży, planowania produkcji i rozliczania surowców w piekarni. Poza dobrym dostosowaniem do specyfiki branży spożywczej, posiada wszystkie cechy systemu obsługi sprzedaży i z powodzeniem może być stosowany w każdego typu firmie produkcyjnej. Posiada funkcje rozliczania sklepów firmowych, rozliczania magazynu surowców wg przechowywanych receptur na produkty oraz obsługę kasy i należności.


Program KASA

Rozliczenia pieniężne | Obsługa ogrodów działkowych | Wiecej informacji o programie | Pobierz demo


Realizuje funkcje obsługi kasy w przedsiębiorstwie. Podstawowe funkcje programu to wystawianie i obsługa dokumentów KP/KW z pełnym rozliczaniem kasy (codziennie lub okresowo) i możliwością pracy kilku kasjerów. Program prowadzi Rejestr Płatników przechowujący dane firm i osób dokonujących płatności oraz umożliwia wydruk raportów kasowych i zestawień gotówki oraz ewidencję zaliczek, zobowiązań i płatności przelewowych. Wersja KASA-RD jest dedykowana dla naliczania i rozliczania opłat w ogrodach działkowych.


Program EMAR

Dla rozgłośni radiowych | Radio Merkury Poznań


Program EMAR to mutacja programu obsługi sprzedaży dla rozgłośni radiowej - zapewnia rozliczanie i fakturowanie reklam oraz prowadzi magazyny materiałów reklamowych i promocyjnych.