Serwery: program-jako-usługa

Oferujemy użytkowanie programów w modelu usługowym - dostęp do systemu przez Internet z dowolnego miejsca bez potrzeby inwestowania w kosztowną infrastrukturę w firmie.

Rozwój wirtualizacji serwerów i chmur obliczeniowych sprawia, że tradycyjny modej dystrybucji i wdrażania oprogramowania odchodzi w przeszłość. Model program-jako-usługa przerzuca problemy związane z instalacją, utrzymaniem i zarządzaniem na dostawcę usługi, który dzięki ekonomii skali jest w stanie zaoferować niższy koszt niż ponosi Klient kupujący własne serwery i łącza.

Rozumiejąc obawy Użytkowników związane z bezpieczeństwem informacji i problemem uzależnienia od dostawcy usług, nasza umowa Utrzymanie Serwera Aplikacji daje gwarancję płynnej migracji w przypadku rezygnacji z usługi, a nawet przejścia na oprogramowanie innego dostawcy.

Prosto sformułowana umowa zapewnia liczne korzyści przy niewielkich opłatach miesięcznych:

  • Dokładne parametry serwera i programu są ustalane każdorazowo z Klientem przed uruchomieniem
  • Na starcie współpracy Użytkownik w ramach opłaty startowej otrzymuje tzw. "licencję podstawową", która jest bezterminowa i daje prawo do przeniesienia programu wraz z danymi na inną platformę - czyli program i dane nie są zakładnikiem proponowanego rozwiązania, tylko można je w każdej chwili przenieść gdzie indziej
  • Cena licencji podstawowej zawiera w sobie prace konfiguracyjne i dostosowania dla Klienta: ustawianie słowników, parametrów, formatów wydruków, importu danych - w praktyce jest to koszt wdrożenia.
  • Stałe koszty to opłata za użytkownika oraz niewielka opłata za serwer i kopie - przykładowy cennik poniżej
  • Rozliczenia kwartalne - na początku kwartału faktura za zadeklarowaną ilość użytkowników na dany kwartał, w przypadku zmiany ilości użytkowników w czasie kwartału, na następnej fakturze kwartalnej następuje rozliczenie zmiany na plus / minus wg realnej liczby w każdym miesiącu.
  • W ramach umowy zapewniamy potrójne kopie bezpieczeństwa: codzienne kopie danych w serwerowni, codzienna kopia offsite (poza serwerownię), codzienna kopia na serwery home.pl, oraz opcja automatycznego codziennego pobierania kopii danych na komputer Klienta. Backupy są rotowane w trybie dziennym/tygodniowym/miesięcznym aby zachować dostęp do starych wersji danych.
  • W umowie są zawarte parametry SLA na poziomie przynajmniej 99,7% dostępności
  • W cenie jest zawarte wsparcie techniczne i aktualizacje w czasie trwania umowy - tak jak w umowie PK
  • Bezpłatne założenie i utrzymanie adresu email służącego do wysyłania dokumentów i powiadomień z programu
  • Zobowiązanie do bezpłatnego utrzymania przez 30 dni po rozwiązaniu umowy systemu dostępnego do pobrania dla Klienta

Nasze serwery wirtualne oferujemy w oparciu o ultraszybkie dyski NVMe. Utrzymujemy w ciągłej gotowości zapasowy serwer gotowy do natychmiastowego przejęcia pracy w razie potrzeby.

Cennik dla Serwera Aplikacji systemu EMABnetto
opłata za użytkownikaza każdego użytkownika który w danym miesiącu używał programumiesięcznie / użytkownika48 zł
opłata za kopie danychopłata za przestrzeń z codziennymi kopiami zapasowymi w trzech miejscach i automatyzację backupumiesięcznie10 zł
licencja startowa EMABlicencja bezterminowa wraz z przygotowaniem i konfiguracją systemu*jednorazowodo 0 do 800 zł
konfiguracja serwera VPSopłata za konfigurację dedykowanego serwera i dostępu zdalnego*jednorazowood 60 do 240 zł
opłata za serwer VPSopłata za utrzymanie osobnego serwera wirtualnego dedykowanego dla Klienta (można z niej zrezygnować **)**miesięcznie95 zł
dodatkowe prace konfiguracyjnewedług indywidualnych potrzeb i uzgodnień z Klientem, np. konfiguracja innego oprogramowania na serwerze wg zamówienia130 zł/rh

* Nie dotyczy firm które już kiedyś zakupiły licencję EMAB, niezależnie od wersji. Dla standardowych konfiguracji programu opłata startowa oraz konfiguracyjna może ulec znacznemu zredukowaniu.

** Jeśli wystarczy nam dostęp tylko w trybie RemoteApp, tzn. uruchamianie tylko okna programu EMAB bez możliwości instalacji innych programów na specjalnie wydzielonym dla nas serwerze, to opłata za serwer VPS nie ma zastosowania.

Wzór umowy na Utrzymanie Serwera Aplikacji programu EMAB