Wsparcie techniczne dla naszych Klientów

Każdemu klientowi kupującemu od nas oprogramowanie zapewniamy opiekę posprzedażną i pomoc techniczną także po zakończeniu wdrożenia.

Oferujemy i polecamy zawarcie z nami umowy na konserwację oprogramowania (PK), która zapewnia liczne korzyści za bardzo niewielką kwotę równą 5% wartości zakupionych licencji kwartalnie.

Wzór umowy na konserwację oprogramowania

Podpisanie umowy PK zapewnia bez żadnych dodatkowych kosztów:
  • Stałe aktualizacje wersji programu, w razie zmiany przepisów lub wprowadzenia ulepszeń
  • Dowolną ilość konsultacji telefonicznych i pomocy zdalnej
  • Dostęp do stron internetowych z zasobami dla Klientów
  • Rabat 25% przy zakupie dodatkowych licencji
  • Rabat 15% przy zlecaniu dostosowań lub innych prac
  • Błyskawiczną pomoc, bezpłatną w przypadku awarii programu, odpłatną wg preferencyjnych stawek dla awarii zawinionych przez użytkownika

Odmiennie niż w przypadku innych producentów, sprzedawane przez nas programy są objęte gwarancją, która obejmuje bezpłatną, bezzwłoczną naprawę wykrytych błędów w programie. Gwarancja obejmuje błędy logiczne, które mogą być skorygowane przez korektę kodu źródłowego programu, nie obejmuje natomiast nieprawidłowości wynikłych z innych przyczyn (np. błędów w obsłudze, awarii sprzętu lub ataków hakerskich).

Zasoby serwera FTP

ftp.proinf.pl | Różnego typu programy narzędziowe i sterowniki dostępne na naszym serwerze


Pomoc zdalna

program TightVNC | Instalator programu do zdalnego sterowania komputerem


Praca zdalna

program Winflector serwer | Polecamy oprogramowanie WinFlector do zdalnej pracy

program Winflector klient | Klient programu WinFlector