Program KASA - rozliczenia pieniężne


Pobierz demo programu | Wersja demonstracyjna ma ograniczony czas działania


Instrukcja programu KASA | Opis instalacji i funkcji programu


Program KASA realizuje funkcje obsługi rozliczeń gotówkowych i bezgotówkowych w przedsiębiorstwie lub innej organizacji ewidencjonującej transakcje pieniężne z wieloma podmiotami

Podstawową funkcją programu jest tworzenie i ewidencja dokumentów kasowych wpłat / wypłat i raportów kasowych. Drugą funkcją programu jest ewidencja i kontrola należności (kwot , jakie nam są winne inne podmioty) oraz zobowiązań (kwot jakie my musimy zapłacić na rzecz kogoś innego).

Prowadzone przez program bazy płatników, należności i dokonanych zapłat umożliwiają pełną skomputeryzowaną obsługę stanowiska kasowego oraz w części rozliczeniowej zastąpienie lub uzupełnienie funkcji prowadzonych przez księgowość. Dodatkowo program pozwala na:

 • Drukowanie zestawień sald rozliczeniowych
 • Generowanie wezwań do zapłaty
 • Tworzenie not odsetkowych
 • Przygotowywanie list przelewów
 • Ewidencję zaliczek udzielanych pracownikom lub kontrahentom
 • Zestawienia dokumentów KP / KW , dekretów, rozliczeń dziennych

Istnieją trzy wersje działania programu:

 • KASA-HB:

  W powiązaniu z systemem sprzedaży HURT - rozliczanie zapłat faktur i dostaw pochodzących z HURT oraz rozliczeń z innymi płatnikami (pracownicy, koszty dodatkowe i inne).
 • KASA-GT:

  Jako samodzielne stanowisko kasowe - rozliczanie operacji gotówkowych, kartami bankowymi i przelewów z samodzielną rejestracją transakcji do rozliczenia.
 • KASA-RD:

  Rozliczanie ogrodów działkowych lub innych podmiotów ewidencjonujących cykliczne opłaty od swoich płatników - dodatkowy moduł parametrów opłat i stawek umożliwia zautomatyzowane naliczanie i rozliczanie opłat stałych (kwotowych lub stawką wg powierzchni), opłat cyklicznych wg odczytów liczników wody / prądu, opłat jednorazowych.

Program obsługuje wiele stanowisk połączonych siecią komputerową oraz umożliwia jednoczesną pracę kilku użytkowników - kasjerów (wraz z tworzeniem raportów kasowych dla każdego kasjera osobno).


Moduły obsługi kasy do programów HURT, EMAB, ZBYT-P są ściśle zintegrowane z głównymi modułami obsługi sprzedaży:

 • korzystają ze wspólnego z modułem sprzedaży Rejestru Kontrahentów (oprócz własnego Rejestru Płatników)
 • prowadzą pełną obsługę należności i zobowiązań, włącznie z kontrolą terminowości zapłat
 • automatycznie generują i drukują noty odsetkowe na opóźnione płatności
 • dodatkowe zestawienia zapłat i należności umożliwiają analizę spływu zobowiązań

Program obsługi kasy może zawierać moduł łączności z systemem FK użytkownika. W bazach danych programu są przechowywane konta księgowe, można eksportować dane i dokumentach kasowych oraz importować informacje o zapłatach dokonanych przelewem i wprowadzonych do systemu FK.