Systemy dedykowane

Dla klientów mających specyficzne potrzeby w zakresie oprogramowania, opracowujemy indywidualne projekty systemów.

Pierwszym ze sposobów podejścia do problemu jest wykorzystanie istniejącej bazy oprogramowania. Dzięki szerokiej gamie modułów już opracowanych, jesteśmy w stanie w krótkim czasie przygotować specjalizowaną wersję systemu uzupełnioną o specyficzną funkcjonalność wymaganą przez Klienta.

Proponowane przez Klientów rozszerzenia i nowe funkcje programu przydatne dla wielu użytkowników wprowadzamy często po minimalnych kosztach lub bezpłatnie w ramach nowej wersji programu.

Drugą z możliwości jest stworzenie nowego programu, co wiąże się z opracowaniem projektu, przedstawieniem go Klientowi i po jego akceptacji podpisaniu umowy na opracowanie i wdrożenie oprogramowania. Także i w tym przypadku z reguły możliwe jest wykorzystanie dużych części już istniejacego kodu, co zapewnia krótki czas realizacji. Koszty takich rozwiązań bazują na wyliczeniu pracochłonności liczonej wg umiarkowanej stawki wynoszącej obecnie 130 zł za godzinę pracy programisty.

Firmy mające specyficzne potrzeby w zakresie oprogramowania i zainteresowane opracowaniem dedykowanego systemu prosimy o kontakt telefoniczny lub e-listowny.