Cennik programów

Wszystkie podane ceny są cenami netto dla końcowego użytkownika.

Cena obejmuje sprzedaż licencji na użytkowanie programu, wersję instalacyjną, dokumentację i możliwość korzystania z dowolnej ilości konsultacji telefonicznych lub pomocy zdalnej przez dwa miesiące od daty zakupu.

Warunki licencji na użytkowanie programów

Zwyczajowo pierwsza wizyta instalacyjna i szkoleniowa przy zakupie programu jest bezpłatna lub rozliczana ze znacznym upustem. Dalsze ewentualne prace przy wdrożeniu programów oraz szkolenia w siedzibie użytkownika są płatne według stawki godzinowej, która wynosi 60 zł/godz plus koszty dojazdu 90 gr/km odległości.

Pierwsze licencje dla innych oddziałów klienta (oddalonych geograficznie) lub podmiotów zależnych kosztują 70 % ceny podstawowej. W przypadku zakupu większej ilości licencji zapraszamy do negocjowania cen - udzielamy sporych upustów. Oferujemy również możliwość zakupu otwartych licencji - z nieograniczoną liczbą stanowisk.

W przypadku zawarcia z nami stałej umowy na konserwację oprogramowania i pomoc techniczną, cena następnych licencji (poza pierwszą) ulega obniżeniu o 25%

Oferujemy także użytkowanie programów w modelu usługowym.

System EMAB
program EMABmoduł głównylicencja1880 zł
dodatkowe stanowiska520 zł
ponad 10 stanowisknegocj.
moduł Emailwymiana danych pomiędzy różnymi oddziałami firmy pocztą elektroniczną, e-mailingijednorazowo800 zł
moduł Emkasprogram kasowy z rozszerzoną obsługą należności i zobowiązań, zaliczek, not odsetkowych, przelewówlicencja300 zł
moduł GFKautomatyczne przenoszenie dekretów z EMAB do systemu FK użytkownika (*bezpłatne dla standardowych konfiguracji)jednorazowo250 zł*
moduł Transspedycja - zlecenia transportowe, karty przebiegu, rozliczenia przewoźników i refakturowanie klientom, raporty tonażujednorazowo700 zł
moduł Emtranautomatyzacja funkcji transmisji danych, raportowania, praca "on-line"jednorazowo600 zł
moduł Emstatprogram do analizy i prezentacji danych pochodzących z EMABjednorazowo800 zł
moduł PHPaplikacja internetowa do prezentacji danych EMABjednorazowo760 zł

System HURT
program HURTmoduł głównylicencja980 zł
dodatkowe stanowiska400 zł
ponad 10 stanowisk240 zł
moduł GFKautomatyczne przenoszenie dekretów z HURT do systemu FK użytkownika (*bezpłatne dla standardowych konfiguracji)jednorazowo250 zł*
moduł Emailwymiana danych pomiędzy różnymi oddziałami firmy pocztą elektroniczną oraz import/eksport EDI XMLjednorazowo800 zł
moduł Kasaprogram kasowy z rozszerzoną obsługą należności i zobowiązań, zaliczek, not odsetkowych, przelewówlicencja300 zł
moduł Densowykorzystanie przenośnych kolektorów danychjednorazowo400 zł
moduł Psionkomunikacja z przenośnymi terminalami PSIONjednorazowo400 zł

Program ZBYT-P
program ZBYTPmoduł głównylicencja1180 zł
dodatkowe stanowiska480 zł
ponad 6 stanowisk320 zł
moduł GFKautomatyczne przenoszenie dekretów z ZBYT-P do systemu FK użytkownika (*bezpłatne dla standardowych konfiguracji)jednorazowo250 zł*
moduł Detalobsługa sieci sklepów firmowychjednorazowo700 zł
moduł Kasaprogram kasowy z obsługą należności i zobowiązań, zaliczek, not odsetkowych, przelewówlicencja300 zł

Program KASA
wersja KASA-RDprogram naliczania i rozliczania opłat dedykowany dla ogrodów działkowych, ewidencja stanu liczników, operacje gotówkowe / przelewowe / kartami, baza działek, noty odsetkowe, obsługa stanowiska kasowegolicencja500 zł
wersja KASA-GTprogram kasowy z obsługą należności i zobowiązań, zaliczek, not odsetkowych, przelewówlicencja200 zł