Warunki dystrybucji naszych programów

Programy są sprzedawane jako licencje imienne - przypisane do konkretnej firmy. Nazwa i adres użytkownika są albo zaszyte w programie, albo zabezpieczone kodem. Dlatego każda sprzedaż wiąże się z przekazaniem pliku wykonywalnego programu lub kodu przeznaczonego dla konkretnego klienta.

Odbiorca końcowy płaci za licencję kwotę określoną przez nas w cenniku lub przy negocjacjach, dystrybutor nie ma prawa zmieniać cen licencji. Ceny ewentualnych wdrożeń i szkoleń przeprowadzanych przez dystrybutora mogą być dowolne.

Pośredniczenie w sprzedaży naszych programów jest możliwe na dwa sposoby:
  • W pierwszym przypadku, dystrybutor przekazuje potencjalnemu klientowi informację o programie oraz ew. wersję demonstracyjną i kontaktuje klienta z nami. My przeprowadzamy sprzedaż licencji i dalsze prace (instalację, szkolenie itp.) oraz świadczymy wszystkie usługi konsultacyjne. Wówczas dystrybutor otrzymuje jako prowizję 15% wartości netto zakupionych licencji, na podstawie wystawionego nam rachunku za usługi marketingowe. Przyjęcie rachunku i płatność następuje w momencie uregulowania przez odbiorcę końcowego zapłaty za program.
  • W drugim przypadku dystrybutor kupuje od nas licencję na program i odsprzedaje ją klientowi końcowemu. Wdrożenie programu spoczywa na dystrybutorze, on wykonuje również inne prace jakie pojawią się w trakcie eksploatacji. Sposób rozliczania za te prace zależy wyłącznie od porozumienia między nim a klientem końcowym. My świadczymy wobec dystrybutora wszelkiego typu pomoc techniczną - przekazywanie dokumentacji technicznej, konsultacje telefoniczne (ewentualnie także dla odbiorcy końcowego w przypadku ważnej potrzeby) i świadczenia wynikające z gwarancji (korekta ew. błędów w programie). Prowizja przy odsprzedaży wynosi 30% tj. dystrybutor kupuje od nas program po obniżonej o ten procent cenie. Załącznik do faktury określa cenę sprzedaży dla klienta końcowego i warunki licencji na program, które musi zaakceptować dystrybutor i klient końcowy.

Wzór umowy na dystrybucję oprogramowania