Cechy programu ZBYT-P


Pobierz demo programu | Wersja demonstracyjna ma ograniczony czas działania


System ZBYT-P został opracowany dla potrzeb obsługi sprzedaży w piekarni.

Posiada wszystkie cechy programu do sprzedaży, fakturowania i gospodarki magazynowej, z wieloma rozwiązaniami usprawniającymi pracę w firmie produkcyjnej branży spożywczej.

Poniżej wymieniono niektóre cechy odróżniające ZBYT-P od innych systemów obsługi sprzedaży:

 • Bardzo szybkie i proste tworzenie dokumentów dostawy typu WS, zawierających zamówienia od klientów, pod względem zawartości identycznych z fakturą, ale oddzielnych od faktur.
 • Dokumenty WS służą do generowania zapotrzebowania na produkcję i stanowią później podstawę do utworzenia faktury - te operacje odbywają się całkowicie automatycznie.
 • Program pozwala na planowanie dostaw do klientów (słownik dostaw), prowadzi rejestr kierowców zawożących towar do klienta, rejestr tras (trasa zawiera klientów obsługiwanych w danej dostawie przez danego kierowcę).
 • W definicjach kierowców i tras program pamięta także, jakie ilości towarów zamawiają typowo poszczególni klienci, dzięki czemu możliwe jest nanoszenie tylko zmian w ilościach i wystawienie wielu dokumentów wydania lub faktur jednym naciśnięciem klawisza.
 • Odrębne zestawienia korzystające z definiowanych stawek umożliwiają obliczanie prowizji dla kierowców lub agentów handlowych.
 • Możemy łatwo definiować dowolną ilość cenników i ceny indywidualne dla klientów, te przypisania są pamiętane, dzięki czemu przy wystawianiu dokumentów zmieniamy tylko ilości.
 • Program generuje zestawienia zapotrzebowań na produkcję w różnych układach - na jednym wydruku mamy dane pozwalające zaplanować pracę następnego dnia (lub całego tygodnia itp.)
 • Możliwe jest fakturowanie zbiorcze - wystawianie faktury do wielu wydań w cyklu tygodniowym, dekadowym, miesięcznym lub innym. Sposób rozliczania sprzedaży jest przypisany do odbiorcy - program automatycznie pobiera dane do faktur z zarejestrowanych wydań towaru, tworzy i drukuje od razu wszystkie potrzebne faktury - operatorowi pozostaje tylko czuwać nad ilością papieru w drukarce. Można także oczywiście fakturować każde wydanie osobno.
 • Program prowadzi receptury towarów i na ich podstawie automatycznie rozlicza magazyn surowców w określonym cyklu (tygodniowym, miesięcznym itp.) z uwzględnieniem możliwych odchyleń od zużycia planowanego.
 • Rozbudowane funkcje umozliwiają rozliczanie sklepów firmowych lub patronackich. Program prowadzi rejestr sklepów i współpracuje z kasami fiskalnymi Elzab lub drukarkami fiskalnymi Elzab i Posnet. Możliwe jest automatyczne wczytywanie sprzedaży z kas fiskalnych i elektroniczne przesyłanie ich do centrali lub opcjonalnie wprowadzanie danych wg wydruków przez operatora (np. dane z małego stoiska w którym nie ma komputera).
 • Program umożliwia łatwe rozliczanie zwrotów od odbiorców i kontrolę czy zwroty zawierają się w określonych granicach.
 • Program jest przyjazny w obsłudze - nie wymaga specjalnych kwalifikacji poza podstawową umiejętnością obsługi komputera.
 • Można pracować na dowolnej ilości stanowisk w sieci komputerowej Windows CIFS / Linux Samba - wymaga to zakupienia odpowiedniej liczby licencji.