Cechy programu HURT


Pobierz demo programu | Wersja demonstracyjna ma ograniczony czas działania


 • W programie HURT można wystawiać standardowe typy dokumentów magazynowych: wydania zewnętrznego (WZ), przyjęcia zewnętrznego (PZ), rozchodów wew. (RW), przesunięcia międzymagazynowe (w tym automatycznie generowane MM dwustronne). Do każdego dokumentu można wystawić dokument stornujący (przeciwstawny) lub w łatwy sposób korygować zawartośc pierwotnego dokumentu.
 • Dokumenty sprzedaży dzielą się na kilka typów: FV - faktury, PF - paragony, FK - faktury korygujące, MW - wydania magazynowe. Wystawienie faktury jest jednocześnie wystawieniem WZ - odbywa się jedną operacją. Wystawione dokumenty można w łatwy sposób korygować, poprzez wejście w edycję dokumentu i dopisanie, zmianę bądź usunięcie dowolnej pozycji.
 • Opcjonalny moduł sprzedaży detalicznej zapewnia łatwą sprzedaż w sklepie - całość informacji potrzebnych w trakcie sprzedaży jest na jednym ekranie, a program w tle tworzy dokumenty sprzedaży. Można także sprzedawać przy pomocy czytnika kodów kreskowych (podłączonego kablem do komputera lub wbudowanego w ladę).
 • Rejestr Towarów programu przechowuje oprócz typowych danych towarów także ich kody kreskowe, dodatkowe symbole, wagi i do trzech różnych jednostek sprzedażnych. Można wyszukiwać towary wg nazwy polskiej, obcej, symbolu towaru, kodu kreskowego i według grupy towarowej.
 • Program prowadzi magazyn w cenach ewidencyjnych - zakupu. Można prowadzić dowolną ilość magazynów i numerować dokumenty łącznie lub rozdzielnie dla magazynów. Zdejmowanie towarów ze stanu odbywa się wg zasady FIFO ("pierwsze przyszło - pierwsze wyszło") lub opcjonalnie z wyborem przez operatora konkretnej dostawy (np. w celu wydania towaru o jak najmniejszej cenie zakupu).
 • Symbolika towarów i kontrahentów może być definiowana z wykorzystaniem wzorców z podziałem na grupy. Towarom można przypisać także oznaczenia producenta, numery katalogowe oraz dowolnie definiowane "cechy" pomocne przy tworzeniu raportów lub ustawianiu parametrów rabatowych.
 • Rejestr Kontrahentów umożliwia przechowywanie oprócz typowych danych adresowych klientów i dostawców także domyślnych terminów zapłaty, kwot udzielanego kredytu, ostrzeżeń dla sprzedawców (np. "Niesolidny płatnik - tylko gotówka") i kont z systemu księgowego.
 • Dla sprzedaży klientom indywidualnym program współpracuje z drukarkami fiskalnymi POSNET i ELZAB - prowadzi osobny typ dokumentu - paragon. Przez specjalny uproszczony tryb sprzedaży sklepowej można realizować sprzedaż detaliczną - dla odbiorców jednorazowych, wykorzystując czytnik kodów kreskowych.
 • Można także fakturować usługi (opis usługi 2 x 40 znaków). Przy fakturowaniu program umożliwia automatyczną kontrolę poziomu marży zrealizowanej.
 • Program wystawia trzy rodzaje faktur korygujących: BYŁO / WINNO BYĆ (podpowiada pozycje oryginalnej faktury), ZWROT (może dotyczyć kilku faktur), UDZIELENIE RABATU (np. rabat udzielany kwotą od sumy zakupów w danym okresie).
 • Użytkownik ma możliwość utworzenia do 9 cenników oraz automatycznego aktualizowania cen według cen zakupu i cen z innych cenników, na podstawie wprowadzonego wyrażenia (np. OstatniaCenaZakupu + 15% ). Rejestr marż oczekiwanych umożliwia automatyczną akualizację cen w momencie przyjęcia nowego towaru, wyszukując pożądaną marżę wg producenta i grupy towarowej.
 • Można zdefiniować do 9 tabel rabatowych i oprócz tego przypisać indywidualne rabaty dla każdego kontrahenta i towaru. Każdy kontrahent może posiadać własne ustawienia rabatów niezależne od ustawień innych klientów.
 • Można rejestrować zamówienia towarów dla kontrahentów, blokować towar zamówiony i wystawiać automatycznie dokumenty WZ na podstawie zamówień. Istnieje również funkcja tworzenia zamówień dla dostawców.
 • Pozycje towarowe można łatwo przenosić między dokumentami wykorzystując mechanizm "dyspozycji", podobny do mechanizmu "schowka" w Windows - co umożliwia łatwe rozdzielenie już wystawionej faktury na dwie mniejsze czy scalenie dwóch w jedną. Program umożliwia także zdefiniowanie dowolnej ilości uwag drukowanych w stopce dokumentu.
 • Program prowadzi rejestr należności i zobowiązań i umożliwia wystawianie KP/KW przy fakturze oraz odksięgowywanie zapłat z wyciągów bankowych (przelewy).
 • Moduł KASA umożliwia obsługę wszystkich płatności (także nie pochodzących z HURT oraz m.in.
  • naliczanie odsetek i generowanie not odsetkowych
  • wystawianie przelewów i eksport do banku
  • import wyciągów bankowych i ich rozliczanie
  • generuje raporty kasowe wg kont księgowych Wn i Ma
  • umożliwia rozliczanie pracy kilku kasjerów
  • generuje rozbudowane zestawienia należności i zapłat
 • Za jednym naciśnięciem klawisza można uzyskać podglądy historii obrotów i analizy sprzedaży danego towaru i kontrahenta oraz aktualne saldo odbiorcy. Program prowadzi też tzw. "rankingi" towarów i odbiorców - przydatne w szybkiej analizie sprzedaży. Na podglądach można także śledzić współczynniki rotacji towarów.
 • Zestawienia generowane przez program HURT obejmują m.in.:
  • różnego typu raporty stanów magazynowych i towarów w obrocie;
  • raport towarów zalegających;
  • zestawienia dokumentów magazynowych;
  • zestawienie wystawionych faktur i PZ w formie rejestru VAT;
  • zestawienia faktur dla wybranego odbiorcy i PZ od wybranego dostawcy
  • zestawienie zbiorcze obrotów w cenach zakupu
  • analityki stanów i obrotów dla danego asortymentu lub kontrahenta;
  • różnego typu zestawienia zapłat i należności
  • dowolnie konfigurowany raport sprzedaży i raport zakupów
  • zestawienie sprzedaży gotówkowej
  • zestawienie kontrahentów o sprzedaży ponad limit w ECU
 • Program umożliwia drukowanie na fakturach symboli towarów używanych przez klienta - można zdefiniować osobną tabelę dla każdego klienta.
 • Program ma rozbudowane opcje uprawnień - można konfigurować uprawnienia dostępu dla każdego operatora programu.
 • Wiele operacji można realizować w uproszczony sposób poprzez zaznaczenie (podświetlenie) wybranych towarów lub kontrahentów i wykonanie operacji na wszystkich zaznaczonych pozycjach jednocześnie.
 • Opcjonalny moduł transmisji danych pocztą elektroniczną (moduł EMAIL) umożliwia łączność pomiędzy różnymi oddziałami firmy i transmitowanie dokumentów magazynowych, stanów, rejestrów i zamówień z wykorzystaniem kont poczty elektronicznej. Zapewnia to pełną informację o działaniach podległych oddziałów, oraz automatycznie wczytywanie przesunięć MM bez potrzeby "wklepywania" pozycji przesyłanych. Do transmisji zamiast poczty e-mail można także używać sieci WAN.
 • Opcjonalny moduł obsługi przenośnych terminali kodów kreskowych DENSO umożliwia prowadzenie obsługi przez magazynierów wczytujących do terminali kod kreskowy i ilość towaru. Po podłączeniu do komputera odczytywana jest zawartość terminala i tworzona tzw. "dyspozycja", którą można w łatwy sposób "wkleić" do dokumentów magazynowych i faktur.
 • Program umożliwia rozliczanie sprzedaży agentów handlowych - prowadzi ich rejestr i może oznaczać każdą fakturę i płatność numerem agenta. Na zestawieniach sprzedaży można uzyskiwać dane dla wybranego agenta i tworzyć raporty okresowe z ich działalności. Moduł łączności z przenośnymi komputerami PSION umożliwia prowadzenie przez agentów sprzedaży obwoźnej (vanselling'u) i wystawianie faktur u klienta.
 • Program jest przyjazny w obsłudze - nie wymaga specjalnych kwalifikacji poza podstawową umiejętnością obsługi komputera.
 • Można pracować na dowolnej ilości stanowisk w sieci komputerowej Windows / Linux Samba - wymaga to zakupienia odpowiedniej liczby licencji.